Coconut Gulaman Coolers

Ingredients

Procedure

1. Tunawin ang Mr. Hat Gulaman (Buko Pandan Flavored) sa 2 cups water, at ¼ cup sugar. Lutuin sa low heat at hayaang kumulo. Ilipat sa tray at hintaying mag-set. Pagkatapos ng ilang minuto, i-slice ang cooked gulaman at i-set aside.
2. Pagsamahin ang condensed milk, all-purpose cream, at buko juice
3. Ihanda ang crushed ice.
4. Ilagay ang cooked gulaman sa serving glasses, dagdagan ng crushed iced, at lagyan ng generous amount of milk mixture. Dagdagan ng pandan leaves.
5. Serve and Enjoy.

Be one of our Distributors now!