Coconut Cream and Coffee Jelly

Ingredients

Coffee Layer

Procedure

Coffee Layer
1. Ibuhos ang water sa isang pot.
2. Ilagay ang coffee granules, sugar, at Mr. Hat Gulaman (Black Unflavored) powder.
3. Haluin mabuti bago ipakulo gamit ang low heat lamang at hayaang kumulo.
4. Iset aside pagkatapos kumulo.

Cream Layer
1. Ibuhos ang water sa isang pot.
2. Ilagay ang coconut cream, milk, all-purpose cream, sugar, at Mr. Hat Gulaman (White Unflavored) powder.
3. Haluin mabuti bago ipakulo.
4. Iset aside pagkatapos kumulo.
5. Gamit ang laddle, iscoop ang isang parte ng coffee mixture at ibuhos sa individual glasses.
6. Hayaang mag set.
7. Gawin din ito sa cream mixture at hayaan mag set.
8. Ulitin ang steps 5-7.
9. Ilagay sa refrigerator para lumamig at mag set.
10. Iserve ng malamig na may whipped cream sa ibabaw.

Enjoy!

Be one of our Distributors now!